ייצור והפקת זרעים


מחלקת הייצור

 

מחלקה זו אחראית על תהליך יצירה והפקת זרעים של זני מכלוא, אשר מכילים מטען גנטי משני קווי הורים.

כל הזרעים מיוצרים אצל מגדלים מוסמכים ובהתאם לפרוטוקולי ייצור וטיפולי זרעים מבוקרים ומוקפדים תחת פיקוח של אגרונומים מהחברה. בכל חלקות הייצור נעשית הקפדה יתרה בנושאי סניטציה על מנת להבטיח שהזרעים יהיו נקיים ממחלות. באופן ספציפי, מזה מספר שנים זרעי העגבניות הבלתי מסיימות מיוצרים אך ורק באתרים המוסמכים לתקן ה- GSPP (Good Seed and Plant Practices). בתקן זה הקפדה מיוחדת בנושא סניטציה ובריאות הזרעים.

לאתר ה- GSPP http://www.gspp.eu

 

 

מפעל

 

המפעל פועל על פי תקני איכות בינלואמיים ודואג לייצר מוצר איכותי, תוך עמידה בזמנים ובדרישות הלקוח, מבלי להתפשר על בטיחות העובדים שבו, בריאות הזרעים ודאגה לאיכות הסביבה. כיום הוא היחיד מבין שלושת מפעלי עיבוד הזרעים בSyngenta אשר לו ארבעה תקני איכות משמעותיים ויוקרתיים, בנושאי איכות הסביבה, מערכות איכות, בטיחות הזרעים , בריאות הזרעים ועובדי המפעל.

 

 

מפעל רבדים מהווה מרכיב חשוב במערך מפעלי Syngenta לייצור זרעים ברחבי העולם ונחשב למרכז ידע וטכנולוגית עיבוד זרעים ועוברים בו תהליכים שונים כגון, ניקוי, מיון, טיפולים מתקדמים, בהם תהליך ה"פריימינג", אשר מסייע בקיצור זמן ההנבטה במשתלות ומשפר את איכות ואחידות השתילים. כמו כן, הזרעים עוברים תהליך עיטוי, המתבטא בציפוי הזרעים בפולימר צבעוני, אשר מסייע בצמצום הסיכון לנזקי מחלות ומזיקים עוד משלב הנביטה ומהווה סימן היכר שהזרע אכן מגיע מזרעים גדרה. לאחר שלבי המיון והטיפול, עוברים הזרעים לאריזות בשקיות הרמטיות אשר מונעות כניסת לחות, מחלות ומזיקים, לאחר שנאזרו באמצעות מכונות ספירה אוטומטיות, בין הבודדות בארץ ברמת הדיוק וקצב הספירה שלהן.

 

מעבדות

 

מעבדות האיכות

מעבדות האיכות בזרעים גדרה כוללות את מעבדת נביטה, טוהר זן ובריאות זרעים.  המעבדות בעלות תקן 17025: IOS מטעם הרשות להסמכת מעבדות. תקן זה מבטיח אספקת תוצאות מהימנות, איכותיות ואובייקטיביות ללקוחות המעבדה. לצורך יישום סטנדרטים אלו נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ע"י צוות מיומן, ותיק ומנוסה. להלן קישור לנספח היקף ההסמכה של מעבדות בקרת האיכות: http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsLabs/AK0124-05-2.pdf

 

מעבדת נביטה

בדיקות הנביטה מתבצעות בהסתמך על סטנדרט הבדיקה הבינלאומי של ISTA.  כל מכסת זרעים נבדקת מספר פעמים במהלך העיבוד. החברה רואה חשיבות רבה במופע ובאחידות השתילים ולכן אנו מבצעים מספר בדיקות תפוקה (און צימוח) עבור כל מכסה בתנאי משתלה מסחריים. 

 

מעבדת טוהר זן

הזרעים נבדקים בשיטות המתקדמות ביותר (כגון SNP), בכדי לוודא שהזרעים מכילים את כל התכונות הגנטיות שמיוחסות לזני המכלוא.

 

מעבדת בריאות

המעבדה מוסמכת מטעם השירותים להגנת הצומח (PPIS) באבחון מחלות בזרעים, בהתאם לפרוטוקולים הבינלאומיים המקובלים והמוסכמים על רשויות הגנת הצומח ברחבי העולם ובכללם גם בישראל (NSHSISTA ISHI). כחלק מדרישות ההסמכה, המעבדה משתתפת במבחנים השוואתיים בין מעבדות, ועוברת אותם בהצלחה רבה.

 

תקנים:

 

 
 

ISO 9001  תקן למערכת ניהול איכות

 

GSPP   תנאים נאותים לאתרי יצור של זרעים ושתילים של עגבניה 

ISO 14001  תקן למערכת ניהול סביבתי

 

 

 

 

 

ISO 17025   תקן לכשירות מעבדות וכיול 

 

SI OHSAS 18001   מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

 

 

 

 

 

מחלקת תכנון

 

מחלקת הפלנינג מהווה חוליה משמעותית בשרשרת האספקה הגלובלית של הזרעים אשר אחראית על תכנון, פיקוח ומעקב של עיבוד וקידום זרעים מרגע הגעתם למפעל ועד הוצאתם ללקוחות באיכות הגבוהה ביותרו בהתאם לדרישותיה של חברת Syngenta ודרישות השוק. הפלנרים מהווים צומת ידע מרכזית שמקשרת בין הממשקים השונים משלב הייצור, דרך תהליכי העיבוד במפעל והבחינה המדוקדקת במעבדות, מעקב וטיפול שוטף במלאי ודאגה לזמינות הזרעים ועד לשלב ההפצה ללקוחות בהתאם לתחזיות ולצרכי השוק. 

 

 

להיכרות עם שירותים נוספים מבית זרעים גדרה, עיין בעמוד "חושבים מעבר לזרעים" >>