בריאות בטיחות סביבה


כחלק מחברה עולמית מובילה המחויבת לחקלאות ברת קיימא חברת זרעים גדרה- Syngenta נושאת באחריות להגן על הסביבה ולהבטיח את בריאות ובטיחות עובדיה, לקוחותיה והקהילות בהן היא פועלת. 

 

החברה פועלת רבות על מנת לדאוג לבטיחות ובריאות עובדיה, תוך הקפדה על תקנים וסטנדרטים מחמירים. בנוסף, החברה והאתר בו היא פועלת, משקיעים מחשבה ותכנון רב בצמצום ההשפעות השליליות של פעילויות החברה על משאבי הטבע.   

 

מתוך רצון להשריש תרבות המושתת על ערכים אלו, מובילה החברה תוכנית הדרכות שנתית בנושאי HSE (Health Safety & Environment) שונים ומגוונים, בהם בטיחות בעבודה ובתעבורה, בתחומי סביבה והערכות סיכונים, בריאות תעסוקתית, עבודה עם חומרים מסוכנים, מוכנות האתר למצבי חירום ועוד. כל אלו על מנת למזער ולהמנע מתאונה אפשרית ולו הקלה והפשוטה ביותר. 

 


 

 

מתוך שאיפה לשיפור מתמיד ומצוינות תפעולית בכל התחומים מנהלת זרעים גדרה-Syngenta מזה שנתים מערכת ניהול סביבתי, בטיחות ובריאות בהלימה לתקני ISO 14001 ו- OSHAS 18001.  במסגרת מערכת ניהולית זו פועלת החברה לאיתור סיכונים והזדמנויות לשימור ושיפור הסביבה בנושאי ניהול זרמי פסולת, טיפוח קשרים עם בעלי עניין קידום נושאי ניהול אנרגיה ושמירה על בטיחות ובריאות העובדים.

 

במסגרת תפישה זו נבנתה והותאמה גם תוכנית לקידום בריאות העובדים, במטרה לעודד ולטפח אורח חיים בריא להם ולבני משפחתם.